Dollarkoers

Dollarkoers

Wat is op dit moment de actuele dollarkoers? Wat is de dollar vandaag waard ten opzichte van de euro? Maar ook hoe de dollarkoers bepaald wordt en wat de voor- en nadelen zijn leest u op deze pagina.

Wisselkoers

Een wisselkoers is de prijs van een munt uitgedrukt in die van een andere munt en wordt bepaald door vraag en aanbod op de internationale valutamarkt. Vragers op de valutamarkt zijn alle buitenlandse partijen die de valuta nodig hebben om te kopen, beleggen of investeren. Aanbieders op de valutamarkt zijn binnenlandse partijen die in het buitenland juist iets willen kopen, investeren of beleggen. Hierbij wilt men de eigen munt omruilen voor de benodigde vreemde valuta. De dollarkoers is de verhouding waarin dat gebeurt. Als er meer vraag is naar de dollar dan er aanbod is, zal de wisselkoers van de dollar stijgen. Dit wordt ook wel appreciatie genoemd, het tegenovergestelde van depreciatie.

De euro / dollar koers wordt weergegeven als EUR/USD en de koers dollar / euro wordt als USD/EUR weergegeven. Als men spreekt over het zakken van de dollar, wilt dat zeggen dat de koers euro / dollar gaat stijgen. De koers kan men zien als een ratio of deelsom, waarbij de dollar de noemer is. Als de dollar dus zakt, wordt deze munt minder waard ten opzichte van de euro. Een Europeaan kan dan in de Verenigde Staten meer kopen met de euro. Een wisselkoers van 1,50 dollar voor 1 euro betekent dat 1,50 Amerikaanse dollars evenveel waard zijn als één euro. De prijs die men tegenkomt op websites of die een euro / dollar calculator weergeeft zal men nooit de euro’s of dollars voor in kunnen wisselen. Banken rekenen namelijk altijd een commissie.

Landen kunnen ervoor kiezen om de prijs van hun valuta vast te koppelen aan de dollar of flexibel te laten. Als men ervoor kiest om de valuta flexibel te laten, kunnen de valuta’s van minuut tot minuut fluctueren. De euro is niet vastgekoppeld aan de dollar, dit betekent dus dat deze ook per dag verandert.

In het verleden zijn er al heel wat nodige schommelingen geweest. De openingskoers in 1999 was ongeveer $1,18. Tot oktober 2000 daalde de waarde van de euro tot maar liefst $0,82. In 2008 steeg de euro tot een hoogtepunt, namelijk $1,60.

Wat bepaalt de dollarkoers?

De wisselkoers van euro naar dollar is van groot belang in het internationale handelsverkeer. Hierin is de dollarkoers zeer belangrijk, omdat alle olieprijzen en goudprijzen gekoppeld zijn aan de dollar. De cijfers van de Amerikaanse economie en de EU economie zijn direct van invloed op de wisselkoers van euro naar dollar. Politieke factoren zijn ook van groot belang op deze koers, eigenlijk veel belangrijker dan andere valuta paren. Het Amerikaans en Europees buitenlands beleid, interne machtsverhoudingen en mate van samenwerking binnen het EU blok spelen allemaal een belangrijke rol op de koers EUR USD. Toch zijn de macro economische cijfers in Verenigde Staten en Europa het belangrijkst, enkele voorbeelden hierbij zijn:

  • Duits werkloosheidscijfer
  • Inflatiecijfer Verenigde Staten en Europa
  • Amerikaans werkeloosheidscijfer
  • Handels Balans (verschil import en export)
  • Bruto Nationaal Product Verenigde Staten en Europa
  • Omdat de dollarkoers van invloed is op de economie houden overheden en centrale banken de werking van valutamarkten scherp in de gaten.

Voor- en nadelen dollarkoers

De euro staat ten opzichte van de dollar vrij hoog. Dit heeft onder andere te maken met een mogelijke recessie in Amerika als gevolg van de hypotheekcrisis die in 2007 begon. Voor bedrijven die producten exporteren naar de Verenigde Staten is dit zeer nadelig en zien hun concurrentiepositie verslechteren. De dure euro brengt voor Europa ook voordelen met zich mee. Producten die grote prijsstijgingen hebben ondergaan, zoals graan en olie, kunnen goedkoper ingekocht worden. Dit helpt de inflatie in Europa laag te houden.

Voor een consument is het voordelig indien de dollarkoers laag is. Men kan nu dure producten kopen in de Verenigde Staten, waar men normaal veel meer voor zou betalen. Als de dollarkoers hoog is, is het ongunstig om producten in de Verenigde Staten te kopen omdat je dan meer betaalt. Het beste is om dan de aankoop even uit te stellen en wachten op een gunstige dollarkoers. Het kan dus zeer handig zijn om de dollarkoers in de gaten te houden als men grote aankopen in Amerika wil doen. Voor de Verenigde Staten zal een lage dollarkoers over het algemeen negatief uitpakken, omdat dit tot instabiliteit leidt.

Een lage dollar betekent ook gevaar voor beurzen. Er is sprake van het carry trade effect. Er zijn massaal yens gekocht en omgewisseld in dollars. De yen was goedkoop, de rente op yens was laag en de rente op dollars in verhouding hoog. Nu is te zien dat de yen ten opzichte van de dollar steeds duurder wordt, in Japan de inflatie toeneemt en de rente in de Verenigde Staten afneemt. Hierdoor worden de carry traders gedwongen om hun dollars weer in yens om te wisselen en de posities te sluiten. Het gevolg hiervan is een verder dalende dollar.